Project "LNG4Haul"

"LNG4Haul" - Het eerste netwerk van LNG-stations in Nederland

Rolande LNG heeft op dit moment een klein aantal LNG-tankstations operationeel in Nederland. Dagelijks worden hier 150 vrachtwagens voorzien van LNG als brandstof voor zwaar transport, voornamelijk distributiewerkzaamheden. Dit vormt de basis voor de nationale en internationale uitrol van "LNG, het enige duurzame en economische alternatief voor diesel in zwaar transport." 

Als volgende stap in de ontwikkelingen van LNG als brandstof voor zwaar wegtransport heeft Rolande LNG het initiatief genomen om op strategische locaties in Nederland een netwerk van LNG-stations op te zetten. Voor de uitvoering van dit project, "LNG4Haul", heeft Rolande LNG subsidie ontvangen uit het TEN-T programma van de Europese Commissie om de volgende doelstellingen te realiseren:

 • Het bouwen van een eerste netwerk van LNG-station, zodat het rijden op LNG voor medium tot lange afstand mogelijk wordt.
 • Het verzamelen van representatieve praktijkgegevens om transportbedrijven te kunnen informeren over de voordelen van het rijden op LNG.
Dit project vormt een belangrijke eerste stap op weg naar een breder internationaal netwerk van LNG-stations in Noord-West Europa, dat noodzakelijk is voor een brede uitrol van LNG als alternatieve brandstof. In 2025 willen we dat er 100 LNG-tankstations operationeel zijn en 10.000 LNG-trucks rijden op de Europese wegen.

Tijdens het project "LNG4Haul" houden we ons bezig met de volgende activiteiten:
 • Voorbereiding - Voorbereiden van de bouw van de tankstations (Vergunningen, final engineering en trucklease)
 • Pilot installation - Bouwen van LNG-tankstations in Nieuwegein, Heteren, Veghel, Utrecht en Geldermalsen en het uitrusten van 75 nieuwe LNG-trucks met meetapparatuur.
 • Studie incl. dataverzameling - Pilot met 75 LNG-trucks om operationele data van het rijden op LNG te verzamelen en verder te analyseren.
 • Disseminatie - Verspreiden van de resultaten van de studie en het ontwikkelen van een strategie voor de verdere uitrol van LNG in Europa.
Onder LNG wordt zowel fossiel LNG als Bio-LNG verstaan. "LNG4Haul" is gestart per 15 maart 2014 en zal lopen tot eind 2015. Middels deze webpagina houden wij u graag op de hoogte van projectnieuws en resultaten.

Als u vragen heeft over dit project of meer informatie wilt, neem dan contact op met:
Peter Hendrickx
E: P.Hendrickx@rolandelng.nl
T: 06-13938146 
 
 "LNG4Haul" - The first network of LNG refuelling stations in the Netherlands
 
At the moment Rolande LNG supplies 150 trucks with LNG at a small amount of refuelling stations. These LNG-trucks are mainly used for distribution operations. The current refuelling stations form the basis for the international introduction of LNG as "the only sustainable and economic alternative for diesel in heavy haulage."

As the next step in the development of LNG as a fuel for heavy duty road transport Rolande LNG has taken the initiative to realise a network of LNG refuelling stations at strategic locations in the Netherlands. This project, LNG4Haul, has received support from the TEN-T program of the European Commission to realise the following objectives:
 • Building the first network of LNG refuelling stations in the Netherlands enabling medium to long haul road transport fuelled by LNG
 • Collecting operational data to inform transportcompanies on the benefits of LNG fuelled road transport.
This project is an important first step towards a broader international network of LNG refuelling stations in North West Europe, which is crucial for the roll out of LNG as an alternative fuel. The target for 2025 is 100 LNG refuelling stations operational and 10.000 LNG-trucks on the European roads.

The activities undertaken in this project are:
 • Preparation - Preparing the construction of the LNG refuelling stations (permitts, final engineering and truck lease)
 • Pilot installation - Construction of LNG refuelling stations in Nieuwegein, Heteren, Veghel, Utrecht and Geldermalsen and equipping 75 new LNG-trucks with data collecting devices.
 • Study including data collection - Study to collect and analyse data from pilot operation of 75 LNG-trucks
 • Dissemination - Dissemination of study results and development of a strategy for the roll-out of LNG as a road transport fuel in Europe.

In this article LNG means both fossil LNG as Bio-LNG. "LNG4Haul" started on 15 March 2014 and will run till the end of 2015. Through this website we would like to keep you up to date with regard to projectnews and results.

If you have any questions or would like tot receive more information with regard to "LNG4Haul", please contact:
Peter Hendrickx
E: P.hendrickx@rolandelng.nl
T: 06-13938146


 
 
 
 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0